Contact: +31 23 5571871

0
 0,00

Privacyverklaring & Cookiebeleid

Privacyverklaring

Semiconductor BV, tevens handelend onder de naam AEDCenter, gevestigd aan de Van der Burchstraat 40, 2132 RN, te Hoofddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
AEDCenter
Van der Burchstraat 40
2132 RN Hoofddorp
Telefoonnummer: +31235571871
AEDCenter.nl

De heer Thomas Balm vervult de rol van Functionaris Gegevensbescherming bij AEDCenter. Hij is bereikbaar via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken
Semiconductor BV, tevens handelend onder de naam AEDCenter, hierna te noemen “AEDCenter“, verwerkt uw persoonsgegevens doordat u of uw bedrijf gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Persoonlijk e-mailadres
 • Zakelijk IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door het aanmaken van een profiel op deze website, in correspondentie en telefonisch
 • Zakelijk bankrekeningnummer
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst is niet bedoeld om gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij adviseren ouders dan ook om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

AEDCenter verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Het telefonisch of per e-mail contact opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Het leveren van bestelde goederen en diensten bij uw bedrijf
 • AEDCenter analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • AEDCenter volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
  AEDCenter verwerkt ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

AEDCenter neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AEDCenter) tussen zit. AEDCenter gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Teamleader – voor het verwerken van orders, handtekeningen, contacten, taken en agenda
 • Mailchimp – voor het verzenden van nieuwsbrieven omtrent uw AED of het aanbieden van diensten die aanvullend zijn op het gebied van veiligheid in uw organisatie. Uw e-mailadres en contactgegevens worden met Mailchimp gedeeld. U kunt te allen tijde uw gegevens direct door Mailchimp laten verwijderen door op “unsubscribe” te klikken bij iedere campagne waarbij wij u informeren of ons direct te benaderen om de gegevens daar te verwijderen.
 • Activecampaign: voor het verzenden van nieuwsbrieven omtrent uw AED of het aanbieden van diensten die aanvullend zijn op het gebied van veiligheid in uw organisatie. Uw e-mailadres en contactgegevens worden met Mailchimp gedeeld. U kunt te allen tijde uw gegevens direct door Mailchimp laten verwijderen door op “unsubscribe” te klikken bij iedere campagne waarbij wij u informeren of ons direct te benaderen om de gegevens daar te verwijderen.
 • Woocommerce: voor het verwerken van bestellingen
 • Zopim – voor het mogelijk maken van gesprekken via de website
 • Exact Online – voor het verwerken van contact- en betalingsgegevens
 • SAP Business One – voor het verwerken van contact- en betalingsgegevens
 • Orderverwerking via de website, voor het verwerken van bestellingen, IP-adressen, handtekeningen gekoppeld aan een bestelling. Uw handtekening wordt bewaard als bewijs voor een bestelling
 • Cardibeheersysteem – voor het maken van (geautomatiseerde) afspraken omtrent uw AED-onderhoud, ter herinnering van de dagelijkse controle van uw apparaat of het plannen van cursussen
 • Xenion, systeem gekoppeld aan de website om cursussen te plannen. Hierin worden zakelijke contactgegevens, geboortedata van individuele cursisten geregistreerd.
 • CAS Systeem, Nederlands Rode Kruis systeem gekoppeld aan de website om cursussen te plannen. Hierin worden zakelijke contactgegevens, geboortedata van individuele cursisten geregistreerd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Persoonlijke gegevens die worden verzameld en gebruikt in verband met onze zakelijke relatie (met name naam, adres, telefoonnummer, handtekening en bankgegevens) die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de contractuele relatie, zullen worden verzameld en gebruikt op basis van wettelijke rechten.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming of zonder wettelijke basis, zullen uw persoonlijke gegevens niet worden doorgegeven aan derden buiten de contractuele relatie en programma’s teneinde de zakelijke dienstverlening te verbeteren. Na beëindiging van de zakelijke relatie worden uw gegevens geblokkeerd voor verder gebruik.

Delen van persoonsgegevens met derden

AEDCenter verstrekt uitsluitend aan derden buiten de eerder genoemde programma’s en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, individuen in uw organisatie of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookiebeleid

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AEDCenter gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. AEDCenter gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Hieronder een overzicht:
Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar
Cookie: Salesfeed
Naam: sfid

0